NBC Miami

NBC Miami features Lisa Maree’s Miami Swim Fashion Week Runway Show